Odstranění strií, jizev a vrásek

 • mezoterapie - cenově dostupná alternativa ošetření laserem
 • bezbolestná terapie
 • bez risku poškození pokožky
 • k použití na vyhlazení vrásek, jizvy, strie, celulitidu a další...
 • Pro ženy


  bližší informace určené ženám
 • Pro muže


  bližší informace určené mužům
Vánoční balíčky
akce

Pro zobrazení flash animace si stáhněte příslušný plugin pro váš prohlížeč.

Doporučujeme

www.hustevlasy.cz

Zajímavosti

Vyhlazení vrásek - Vrásky v pokožce jsou způsobeny opakovanými výrazy obličeje (mimické vrásky), stárnutím, poškozením sluncem, kouřením, špatnou hydratací, a různými jinými faktory. Existuje mnoho přípravků, které pomáhají v boji s vráskami... Více →

Odstranění celulitidy - Celulitida je postižení podkožních tkání v důsledku hromadění tukové tkáně a stárnutí podkožního vaziva. Obecně se při odstranění celulitidy doporučuje zlepšit svůj životní styl... Více →

Mezoterapie - Ošetření mezoterapií vychází z poznatků dlouhotrvajících studií v Evropě i USA. Působení peercing-derma rolleru je založeno na schopnosti podporovat vlastní regenerační aktivitu organizmu... Více →

Další zajímavosti →

Ptejte se na Skinroller

Váš e-mail:
Předmět:
Text:

Obchodní podmínky

 1. ÚVOD - Obecná ustanovení a vymezení pojmů

  Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.skinroller.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.skinroller.cz je společnost Monas Trade Company s.r.o., se sídlem Hradištní 1189, 537 05 Chrudim 4, IČ: 28790359, DIČ: CZ28790359, tel: 469 315 147, e-mail: info@skinroller.cz, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spis. zn. C 27639. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

  Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

  Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a kupující si je hradí sám.

  Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

  Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 30 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám dle Vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

 2. OBJEDNÁVKA
  1. Objednávku je možné učinit on-line košíkovým systémem, telefonicky, faxem nebo e-mailem.
  2. Jakákoliv forma objednávky zmíněná v bodě 2.1 je závazná okamžikem přijetí prodejcem.
  3. Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty nebo kurýrem PPL.
  4. Objednáním zboží kupující akceptuje tyto Obchodní podmínky a reklamační řád vystavený prodejcem.
  5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
  6. Kupní smlouva vstupuje v platnost až po zaplacení a převzetí zboží kupujícím.
  7. Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení a převzetí zboží.
  8. Objednáním zboží kupující dává souhlas prodávajícímu k používání osobních údajů k interním potřebám prodávajícího. viz. odstavec 7.a.
  9. Dopravní náklady pro doručení zboží a náklady spojené s balením zboží pro přepravu hradí kupující dle ceníku uvedeného prodávajícím.

  Záruční doba

  Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

  Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

  U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

  Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 3. REKLAMACE
  1. Reklamace zboží se řídí příslušnými zákony České republiky.
  2. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.
  3. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
  4. Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.
  5. GARANCE (ZÁRUKA) VRÁCENÍ PENĚZ
   Vzhledem k tomu, že objednáváte zboží po internetu a nemáte možnost si jej dobře prohlédnout či vyzkoušet, může se stát, že dodané zboží není přesně to, co jste si představovali. Proto máte možnost toto zboží bez udání důvodu vrátit zpět se "zárukou vrácení peněz".

   PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ
   • Zboží musí být obdrženo nejpozději do 30 dnů od Vašeho převzetí zboží.
   • V případě, že zboží bylo použito, garantujeme nárok na vrácení peněz pouze za podmínek, že zboží není poškozené a váha zboží není nižší o více než 10% z původní váhy 200g.
   • Zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení (fakturu) a kontaktní informace (příp. číslo účtu) pro vrácení peněz, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady. Při neudání čísla účtu Vám budou peníze vráceny formou poštovní poukázky dle udaného jména a adresy na faktuře.
   • Vráceny Vám budou peníze za zboží, nikoliv za poštovné a balné.
   • Zboží je nutno zasílat doporučenou poštou. Pokud zboží zašlete na dobírku, nemůžeme ho převzít.
   • Zaručujeme se vrátit celou kupní cenu (bez poštovného a balného) do 10 dnů od převzetí vráceného zboží.
   • Zboží zašlete na naši adresu a to:
    HusteVlasy.cz
    Jitka Viktorinová
    Hradištní 1189
    537 05 Chrudim 4
   • Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně na výše uvedené adrese společnosti, a to každý pracovní den v době 9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 30-ti dnů od bezkontaktního dodání zboží. Zboží, na které chce kupující uplatnit zmíněné právo, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  2. Při odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 4.1 je kupující povinen doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Prodávající má za povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží odeslat v dohodnutém termínu.
  2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad.
  3. Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení a finanční plnění požadavku bez zbytečných odkladů.
  4. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.
  5. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
  6. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí, změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
  7. Dle zákona na ochranu osobních údajů se prodávající zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
  1. Kupující je povinen uvést prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
  2. Finanční plnění provede kupující v řádném termínu.
  3. Kupující převezme zboží v řádném termínu.
  4. Není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od objednávky odstoupit.
  5. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000.
  6. Požádá-li kupující prodejce o výmaz osobních údajů z databáze, musí tak prodávající bez prodlení učinit.
  7. Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou používány výhradně pro vnitřní potřebu firmy a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 8. ZÁVĚR
  1. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.